Årsmøte onsdag 10. februar 2021 Kl. 19:00

Referat

Hold av datoen.

Onsdag 10. februar 2021, kl. 19:00

 

Det planlegges at styre møtes. Det settes opp nettbasert møte for øvrig deltagelse. Dette som følge av den pågående Covid-pandemien.

Lenke til nettmøte og brukermanual

Forslag til behandling sendes klubbens leder senest 1. februar. Innkalling kommer via Spond.

Årsberetningen er finner du her.

Kontrollutvalgets beretning for 2020 finner du her.

Referat etter årsmøte finner du her.


Sammensetning styret og funksjoner for 2021:

Styret:

 • Leder Nils Apeland
 • Nestleder René Philippe L’Orsa
 • Styremedlem  Wenche Elvsveen Meisingset
 • Styremedlem Per Vidar Syversen
 • Styremedlem Olav Tyrhaug
 • Styremedlem Per Ivar Netteberg
 • Varamedlem Lene Vissebråten

Kontrollkomite:

 • Marit Groven
 • Nils H. Flaaseth

Valgkomite

 • Svein Olav Lindtveit
 • Terje Opsahl
 • Atle Bråthen

Nyheter

Lørdag 8/5 fortsetter vi med Corona-tilpasset  fellestrening.  Det blir rolig tempo som bør passe...
Corona-situasjonen fortsetter med å prege løpssesongen. Den opprinnelige planen var at den første Nations Cup (...
Søndag 24/4 fortsetter vi med Corona-tilpasset  fellestrening.  Det blir rolig tempo som bør passe fint...
Enabakk Rundt er avlyst. Vi må dessverre avlyse Enabakk Rundt på grunn av den pågående coronapandeminen....
Olav Tyrhaug  Olav er tildelt NCF's Hedersdiplom på Regionstinget for utmerket jobb i NCF Region Øst’s...
28.februar 2021 ble det arrangert et forskutt NM bane 2020 for kun damer omnium – på Mallorca! Bakgrunnen for dette...
Jeg håper dere har kommet godt inn i år 2021! Året startet med å fortsatt være på Mallorca for min del. De siste 6...
Vi oppfordrer alle medlemer til å bruke våre klubbdrakter.  Det er avtalt med Bioracer at...
INVITASJON TIL 2-MILA 2021   Idrettsklubben Hero har gleden av å invitere til sitt tradisjonelle temporitt...
Møt Hero sitt herrelag 2021 her.    Forsidefoto Ola Morken (c)