Rapport fra Anita

Oppkjøring mot EM med tester og gateritt