HELTER I HUNDRE

Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene i Statens vegvesen er fra juni 2014 inndelt i 10 hovedtema der hvert tema får sin unike 100-nummerserie. Under hvert hovedtema er håndbøkene, som før, gruppert etter normaler, retningslinjer og veiledninger. Håndbøkene får oppdaterte kryssreferanser til de andre håndbøkene i samsvar med det nye nummereringssystemet.
Norges Cykleforbund ble stiftet 26.oktober 1910 og tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 9.mai 1911. Norges Cykleforbund (NCF) er et mellomstort forbund innen NIF og kan vise til nærmere 100.000 enkeltmedlemskap via Idrettsregistreringen (2011) og omkring 400 klubber/lag har medlemskap i NCF (2011). På institusjonelt nivå er det 8 tillitsvalgte i forbundsstyret og i tillegg kommer tingvalgte og styreoppnevnte komiteer/utvalg. Norges Cykleforbund er den øverste myndighet i Norge på syklesportens område, og har til formål å arbeide for syklesporten fremme, herunder bidra til samarbeid mellom lagene, foruten å representere idretten internasjonalt. Forbundsstyret har det øverste ansvaret for syklesporten, nasjonalt og internasjonalt, gjennom forbundets komiteer/utvalg samt samarbeid med andre forbund skal det koordineres et arbeid mot felles mål. Denne organisasjonshåndboken er utarbeidet for å hjelpe og støtte rekrutteringsprosessen av tillitsvalgte, og ved arbeidsoppgavene som skal utføres i styrer og komiteer/utvalg. Den skal være et nyttig og viktig verktøy for å styre hele organisasjonen.
Norges Cykleforbund har oppnådd svært gode resultater og en positiv utvikling i tingperioden 2008-2010. Et viktig virkemiddel for å lykkes med dette har vært NCFs målsettingsdokument gjennom mange år. Imidlertid har veksten og prestasjonene i syklesporten bidratt til en betydelig større oppmerksomhet og forventing om å fortsette den gode utviklingen. Både Olympiatoppen, klubbene og teamene, rittarrangørene og øvrige samarbeidspartnere forventer at vi, som en langsiktig idrettsaktør, har strategier og handlingsplaner som ivaretar våre langsiktige målsetninger.